HEADLINE NEWS TODAY >>

HEADLINE NEWS TODAY >>

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวสารด้านโลจิสติกส์ และ การขนส่ง

ข่าวสารด้านการคมนาคม

ข่าวสารด้านการประกันภัย

NSI นำสินประกันภัย เปลี่ยนเบอร์ใหม่เป็น 0 2016 3333

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อสำนักงานใหญ่ จากเบอร์ 0 2911 4488 เป็นเบอร์ 0 2016 3333 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ

สำหรับบริการสอบถามข้อมูล ร้องเรียนการบริการ และแจ้งอุบัติเหตุ ติดต่อ NSI Call Center 0 2017 3333 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวด้านพลังงาน

อบรมฟรี! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ กับห้องเรียนเคมีดาว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดอบรมฟรี “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน” ให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 24-25 เมษายน 2564 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่าน Zoom Application เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่สามารถนำไปต่อยอดในชั้นเรียนได้จริง

สอบถามและสมัครได้ที่ doingschiences@outlook.co.th โทร. 02-611-7656 รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น

ข่าวสารด้านการค้า และการลงทุน

ข่าวด้านการเงิน

ข่าวสังคมธุรกิจ

ข่าวสารด้านการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
หลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”

ข่าวด้านเทคโนโลยี

ข่าวยานยนต์

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวการท่องเที่ยว

คอลัมน์ GuruVision

คอลัมน์ Cio Forum

คอลัมน์ @Bangsue

คลังความรู้คู่ปัญญา