HEADLINE NEWS TODAY

HEADLINE NEWS TODAY

เราดีใจที่เป็นประตูเชื่อมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก และเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และชีวิตเกษตรกรไทยให้มันคงยั่งยืน.. คลิก : ท่าเรือแหลมฉบัง

ร่วมมอบโอกาสที่จะสานทุกความฝันของผู้ประสบภัยบนท้องถนน ให้เป็นจริงได้ง่ายๆ แค่ร่วมประมูลทะเบียนเลขสวยกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน (กปถ.) เพราะรายได้จากการประมูล จะถูกส่งต่อเป็นโอกาสดีๆ สานต่อความฝันให้เขาเหล่านั้นทันที >> คลิก : ประมูลเลขสวย ช่วยสังคม กับ กปถ.

ข่าวคมนาคม

ข่าวสารด้านโลจิสติกส์

ข่าวสารด้านพลังงาน

บทความพิเศษ

Special Scoop

ADS Published 1.12.62 – 29.2.63

ข่าวสารประกันภัย

ข่าวการเงิน การลงทุน

ข่าวการค้า - อสังหาริมทรัพย์

ข่าวสารยานยนต์

ข่าวสารต่างประเทศ

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารด้านเทคโนโลยี

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) แถลงผลประกอบการบริษัทประจำปี 2565บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) แถลงผลประกอบการประจำปี 2565 โดย มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ CEO แถลงผลประกอบการภาพรวมบริษัท ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 2,072 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 7,654 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,726 ล้านบาท มีสัดสวนในช่องทางการขายผ่านตัวแทนซึ่งเป็นช่องทางหลักของบริษัทคิดเป็นสัดสวน 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีผลงานจากช่องทางประกันกลุ่มมีเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 1,603 ล้านบาท คิดเป็นสัดสวน 16 เปอร์เซ็นต์ เติบโตขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ และชองทางการขายอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 4 เปอร์เซ็นต์มีเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 411 ล้านบาทสำหรับในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายภาพรวม เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 2,545 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 8,882 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,427 ล้านบาทเติบโตขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์ "ผมขอขอบคุณ ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจใน บมจ.โตเก๊ยวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จนสามารถทำให้ผลประกอบการของบริษัท เติบโตได้แม้อยู่ห่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณ คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทนและพลังฝ่ายขายทุกท่านที่ได้ทุ่มเทห่างานอย่างหนัก ช่องทางการขายผ่านตัวแทน สร้างผลงานได้อย่างเหนือความคาดหมายในหลายปีที่ผ่านมา และผมเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของ คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล จะสามารถนำพา บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับทิศทางในการทำธุรกิจปี 2566 บริษัทมีแผนในการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น" มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ กล่าวดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปกษาสำนักกรรมการผู้จัดการ และสายงานตัวแทน แถลงผลประกอบการ ช่องทางการขายผ่านตัวแทนของบริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาช่องทางตัวแทนผลิตผลงานเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,772 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 5,941 ล้านบาท รวมเบี้ยประกันภัยรับรวม 7,713 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 113 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีจำนวนตัวแทน 9,133 คน สำหรับในปี2566 ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยปีแรก 2,050 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 6,970 ล้านบาท รวมเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,020 ล้านบาท และตั้งเข้าหมายเพิ่มจำนวนตัวแทนให้ได้ 10,000คน"จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 หรือสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น พลังตัวแหนฝ่ายขายของโตเกียวมานประกันชีวิต ยังคงสามารถสร้างผลงานเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาสามารถทำลายสถิติในรอบ 13 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรับ 1,300 ล้านบาท เป็นเครื่องพิสูจนให้เห็นถึงรากฐานความมั่นคง ความเป็นมืออาชีพในการสร้างและพัฒนาทีมงานฝ่ายขายให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนใหม่ที่ใช้ชื่อเรียกว่า Tokio Beyond ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบการลงทุนในประทศไหย และเป็นบริษัทแห่งแรกที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือกรมธรรม์ จุดที่เป็นความโดดเด่นของ Tokio Beyond คือ เป็นผลิตภัณฑ์ควบการลงทุนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับเบี้ยประกันภับหลักเพื่อความคุ้มครอง ซึ่งทำให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เงินสามารถนำเงินส่วนของเบี้ยประกันภัยที่เหลือไปลงทุนได้มากขึ้น มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำผลิตภัณฑ์ประเกทสะสมทรัพย์อีกหลายตัว ซึ่งไฮไลห์สำคัญอยู่ที่ Tokio Super Hero ที่ให้ผลตอบแทนการันตี IRR สูงสุดถึง 2.55% รามไปถึงผลิตภัณฑ์ประเกทคุ้มครองตลอดชีพเดิมกลับมาเปิดขายใหม่อีกครั้ง โดยปรับลดทุนประกันกับชั้นต่ำลง คาดว่าจะได้รับการตอบรับดีจากลูกค้าเซนกัน" ดร.สมโพชน์กล่าวนอกจากนี้ในปี 2566 นี้ บริษัทได้ยกระดับขีดความสามารถและภาพลักษณ์ตัวแทนโตเกียวมารีน ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในยุคปัจจุบัน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างเครื่องมือที่ป็นตัวชช่วยสนับสนุนการทำงานของตัวแทนให้คล่องตัวขึ้น อาทิ1. ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ Learning Management System (LMS) ชวยให้ตัวแทนประกันชีวิตเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่2. TMLTH Connect แอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานด้านทะเบียนประวัติ เช่น การสมัครตัวแทน การขอรับขอต่อใบอนุญาต เป็นต้น3. ระบบการสั่งซื้อสินค้าการตลาดออนไลน์ โดยให้บริการจัดส่งตรงถึงบ้าน4. Agency Website โฉมใหม่ที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานต่างๆ เช่น แดชบอร์ดรายงานผลผลิต ฟังก์ชั่นบริการลูกค้า ดาวน์โหลดคู่มือหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น5. Agency Activity Tracking ระบบติดตามการทำกิจกรรมของตัวแหน ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถให้คำปรึกษางานได้อย่างเป็นระบบซึ่งรองรับทั้งด้านงานขายและการสร้างทีม กิจกรรมการแข่งขันในทีมงาน และการจัดการตารางนัดหมายผู้มุ่งหวังเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดต่อ ... See MoreSee Less
View on Facebook
📣 โปรดทราบ! กทพ.แจ้งการปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงสะพานพระราม 9 ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง.🚧 รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระบุว่า ตามที่ กทพ. ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ITD-VCB Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างผู้ดําเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม3–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่ 3 นั้น.📌 ขอแจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงทางลงสะพานพระราม 9 ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ เพื่อก่อสร้างคานขวางของโครงการฯ ดังนี้.❌ 1.ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณด้านซ้ายทาง จำนวน 1 ช่องจราจร เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวาง MLP16-15 ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.-21 ก.พ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง.❌ 2.ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณด้านซ้ายทาง จำนวน 2 ช่องจราจร เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวาง MLP16-14 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.-12 มี.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น..📌 ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ.🙏🏼 อย่างไรก็ตาม กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-405-4896 ตั้งแต่ 08.00-19.00 และ 062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง#TransportJournal #คมนาคม #การทางพิเศษแห่งประเทศไทย #ปิดเบี่ยงการจราจร #ทางด่วน #พระราม3 #ดาวคะนอง ... See MoreSee Less
View on Facebook
🛣️ ปิดจ๊อบ! ขยายถนน 4 เลน ทล.3222 ระยะทาง 11.6 กม. เชื่อมต่อระบบขนส่งอุตสาหกรรม 2 จังหวัด ‘สระบุรี-นครนายก’.🛣️ “ทางหลวง” ขยายถนน 4 ช่องจราจร ทล.3222 ต.ชำผักแพว–ต.ชะอม จ.สระบุรี ระยะทาง 11.6 กม. มูลค่า 573 ล้านเสร็จแล้ว เชื่อมต่อระบบขนส่งของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ “สระบุรี–นครนายก”.📌 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.trjournalnews.com/50447#TransportJournal #คมนาคม #กรมทางหลวง #ขยายถนน4เลน #สระบุรี ... See MoreSee Less
View on Facebook
'เอสวีแอล กรุ๊ป' โรดโชว์ เปิดโลกธุรกิจให้นักศึกษาม.สุรนารี นครราชสีมาเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยธุรกิจ 3 กลุ่ม ธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโลจิสติกส์, กลุ่มพร็อพเพอตี้ และกลุ่มฟู้ด ซิสเต็ม เดินทางไปเปิดประสบการณ์ พูดคุยงานในกลุ่มธุรกิจให้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้รับฟัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเห็นมุมมองต่างๆ สำหรับการฝึกงานและการร่วมงานกับเอสวีแอล กรุ๊ปในอนาตตอ่านต่อที่https://www.trjournalnews.com/50441#เอสวีเเอล #โลจิสติกส์ #สุรนารี ... See MoreSee Less
View on Facebook