Browsing Category

ข่าวการศึกษา

หากจะกล่าวถึงมหาวิทยาลัยเอกชน ที่โดดเด่นในเรื่องของ “วิศวะ” ด้าน “โลจิสติกส์” เชื่อว่า “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” (DPU) จะต้องเป็นหนึ่งสถาบันที่ใครหลายคนนึกถึง ด้วยทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญแล้วนั้น ที่ DPU…

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินเครื่องบูรณาการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา) ร่วมกับคณะต่างๆ มุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ สร้างคน…

คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ก้าวทันยุคสมัย พร้อมความหลากหลายของหลักสูตร เพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียน ตอบโจทย์คนวัยทำงานในศตวรรษที่ 21 สู่บัณฑิตที่มีศักยภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

“หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอีกแห่งที่หนึ่งที่เปิดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโลจิสติกส์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ…

Capstone Project @ DPU X ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปั้นอาจารย์ดรีมทีมเป็นเดอะเทรนเนอร์

การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด มีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อการอยู่รอด และความสำเร็จ ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างในวันนี้ Capstone Project for Entrepreneur Workshop กิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป้าหมายอยู่ที่การ…

CIBA มธบ.จัด Showcase Day เปิดเวทีให้นศ.ปี 1 โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียฟู้ดส์ทรัคยุคใหม่ &…

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน Ciba festival “showcase day”ภายใต้นวัตกรรมแนวคิด นวัตกรรมร้านโชว์ห่วยและฟู้ดส์ทรัค เพื่อให้นักศึกษาปี 1 ได้ฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ…

ไมโครซอฟท์สานต่อโครงการเพื่อครูไทยหัวใจไอทีทั่วประเทศเป็นปีที่ 15

ไมโครซอฟท์สานต่อโครงการเพื่อครูไทยหัวใจไอทีทั่วประเทศเป็นปีที่ 15 เปิดการแข่งขันทักษะด้านดิจิทัล ชิงถ้วยรางวัลกรมสมเด็จพระเทพฯ มุ่งส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาครูในด้านดิจิทัลแบบองค์รวม โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ…

วิศวะมหิดลผนึกภาครัฐและเอกชนร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การทดสอบเทคโนโลยี 5G กับ 40 พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use…

‘DBS’ เปิดหลักสูตรเตรียมอนุบาล ‘Mini Dragons’ ราคา 3 เทอม 4.4 แสนบาท

‘DBS’ เปิดระดับเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” คอร์ส 3 เทอม 4.4 แสนบาท ดีเดย์ ก.ย. 62 นี้ ชูจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษ พ่วงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เน้นอาจารย์ที่มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา 100% นายเต็มยศ ปาลเดชพงศ์…

ม.หอการค้าไทย ชี้ธุรกิจชุมชนไทยขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง SME D Bank…

ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจสถานภาพธุรกิจชุมชน ชี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทว่า ส่วนใหญ่ยังขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง  ด้าน SME D Bank ประกาศเติมเต็มเดินหน้ายกระดับธุรกิจชุมชน มอบความรู้ครบวงจร…