Browsing Category

ข่าวการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินเครื่องบูรณาการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา) ร่วมกับคณะต่างๆ มุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ สร้างคน…

คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ก้าวทันยุคสมัย พร้อมความหลากหลายของหลักสูตร เพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียน ตอบโจทย์คนวัยทำงานในศตวรรษที่ 21 สู่บัณฑิตที่มีศักยภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

“หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอีกแห่งที่หนึ่งที่เปิดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโลจิสติกส์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ…

Capstone Project @ DPU X ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปั้นอาจารย์ดรีมทีมเป็นเดอะเทรนเนอร์

การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด มีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อการอยู่รอด และความสำเร็จ ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างในวันนี้ Capstone Project for Entrepreneur Workshop กิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป้าหมายอยู่ที่การ…

CIBA มธบ.จัด Showcase Day เปิดเวทีให้นศ.ปี 1 โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียฟู้ดส์ทรัคยุคใหม่ &…

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน Ciba festival “showcase day”ภายใต้นวัตกรรมแนวคิด นวัตกรรมร้านโชว์ห่วยและฟู้ดส์ทรัค เพื่อให้นักศึกษาปี 1 ได้ฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ…

ไมโครซอฟท์สานต่อโครงการเพื่อครูไทยหัวใจไอทีทั่วประเทศเป็นปีที่ 15

ไมโครซอฟท์สานต่อโครงการเพื่อครูไทยหัวใจไอทีทั่วประเทศเป็นปีที่ 15 เปิดการแข่งขันทักษะด้านดิจิทัล ชิงถ้วยรางวัลกรมสมเด็จพระเทพฯ มุ่งส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาครูในด้านดิจิทัลแบบองค์รวม โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ…

วิศวะมหิดลผนึกภาครัฐและเอกชนร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การทดสอบเทคโนโลยี 5G กับ 40 พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use…

‘DBS’ เปิดหลักสูตรเตรียมอนุบาล ‘Mini Dragons’ ราคา 3 เทอม 4.4 แสนบาท

‘DBS’ เปิดระดับเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” คอร์ส 3 เทอม 4.4 แสนบาท ดีเดย์ ก.ย. 62 นี้ ชูจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษ พ่วงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เน้นอาจารย์ที่มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา 100% นายเต็มยศ ปาลเดชพงศ์…

ม.หอการค้าไทย ชี้ธุรกิจชุมชนไทยขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง SME D Bank…

ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจสถานภาพธุรกิจชุมชน ชี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทว่า ส่วนใหญ่ยังขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง  ด้าน SME D Bank ประกาศเติมเต็มเดินหน้ายกระดับธุรกิจชุมชน มอบความรู้ครบวงจร…

สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯจุฬาฯ เปิดมุมมองพัฒนาระบบราง ยกระดับการค้า-ลงทุนเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน-จีน

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาระบบรางของไทย ดึง”ไพรินทร์”เปิดโมเดลเส้นทางเชื่อมโยง “อีอีซี” สู่ภูมิภาคและจีน ยกระดับขีดแข่งขันประเทศ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์…