ร่วมมือพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำทีมโดย
ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ รองอธิการบดี และผู้บริหาร คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ บรรยายหัวข้อ การร่วมมือพัฒนาบุคลากร ให้กับบุคลากร บริษัทเทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด ณ โรงงานแม่พลอย จ.สมุทรสาคร

โดยมีคุณกรคณพล เทพผดุงพร กรรมการบริหาร บริษัทเทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด พร้อม ดร.ไพรวัลย์ เหล็งสุดใจ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ รองอธิการบดี ฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ เพื่อ การพัฒนาบุลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการเป็นผู้นำและการสร้างทีมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ