Browsing Tag

สมาคมประกันชีวิตไทย

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim)

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริการสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียกร้องสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) ระหว่างบริษัทประกันชีวิตและโรงพยาบาลคู่สัญญา…

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดตัว “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564”

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัว “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)…

สมาคมประกันชีวิตไทย ผนึก 10 บริษัทประกันชีวิต เปิดตัว “ประกันภัย 10 บาท” รับปีใหม่

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ ปี 2564” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)…

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมมนาประจำปี “THAIFA Convention 2020”

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทยและอุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและสนับสนุนการจัดงานสัมมนาประจำปี “THAIFA Convention 2020” จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน…

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 53 ปี

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย มอบกระเช้าดอกไม้แก่นายอานนท์ วังวสุ นายกสมคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 53 ปี ของการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสมทบกองทุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเงินสมทบกองทุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิในการช่วยเหลือคนพิการทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และการฝึกอาชีพ…

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 18 ปี

สมาคมประกันชีวิตไทย โดย นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สบน. ครบรอบ 18 ปี พร้อมร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ สบน. เพื่อสาธารณประโยชน์…

สมาคมประกันชีวิตไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563 สมัยที่ 4

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ให้แก่ นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในงาน “Together is Power 2020” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ…

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบรางวัล 2,190 ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ  (TNQA) ประจำปี 2563

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธาน “มอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563” (37th Thailand National Quality Awards หรือTNQA 37th ) จัดโดย…

สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้าเปิดสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

สมาคมประกันชีวิตไทยเปิดสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดลงทะเบียนจองคิวสมัครสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ และจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ เริ่มเปิดสอบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563…