สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสมทบกองทุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเงินสมทบกองทุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิในการช่วยเหลือคนพิการทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และการฝึกอาชีพ โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี