สมาคมประกันชีวิตไทยมอบรางวัล 2,190 ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ  (TNQA) ประจำปี 2563

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธาน “มอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563” (37th Thailand National Quality Awards หรือTNQA 37th ) จัดโดย สมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อขอบคุณและเชิดชูเกียรติให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ผลิตผลงานได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  และมีการบริการที่เป็นเลิศ สามารถรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ไว้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 มีความภักดีต่อบริษัทต้นสังกัด ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลทั้งสิ้น 2,190 ราย โดยมี นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทยและประธานจัดงาน ร่วมแสดงความยินดี