Browsing Tag

TNQA

ตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิต 222 คน คว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 …

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสตัวแทนประกันชีวิตของกรุงเทพประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 222 คน…

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบรางวัล 2,190 ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ  (TNQA) ประจำปี 2563

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธาน “มอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563” (37th Thailand National Quality Awards หรือTNQA 37th ) จัดโดย…

เอไอเอ ประเทศไทย คว้าแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ติดต่อกันเป็นปีที่ 13

เอไอเอ ประเทศไทย ครองแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (Thailand National Quality Awards: TNQA 37th) เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน โดยปีนี้ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ สามารถคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563…

เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพ เข้ารับรางวัล TNQA ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่ และนายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต นำทัพตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพจำนวน 48 ท่าน เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในงานรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่…

เอไอเอ ประเทศไทย อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) 12 ปีซ้อน

เอไอเอ ประเทศไทย ครองแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (Thailand National Quality Awards: TNQA 36th) ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 โดยปีนี้มีตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ สามารถคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562…