ตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิต 222 คน คว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ตอกย้ำคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสตัวแทนประกันชีวิตของกรุงเทพประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 222 คน ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น ในงานมอบรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563” หรือ 37th THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS (TNQA 37th) ตอกย้ำคุณภาพการให้บริการอย่างไม่สิ้นสุด ตอบโจทย์ลูกค้าทุกความต้องการ ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิต มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตของเราสามารถคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ถึง 222 คน สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอย่างมืออาชีพและการให้บริการพร้อมให้คำแนะนำด้านการเงินที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งกรุงเทพประกันชีวิตมีนโยบายการพัฒนา อบรม ให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทุกคนมีความพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำที่สามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจากกรุงเทพประกันชีวิตได้รับ ประกอบด้วย รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี จำนวน 2 ราย รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 24 ราย รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 5 อันดับ จำนวน 5 ราย และเกียรติบัตร จำนวน 191 ราย

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จของกรุงเทพประกันชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรให้ทำงานอย่างมืออาชีพ สามารถให้บริการที่น่าประทับใจรวมถึงให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิตต่อไปในอนาคต