Browsing Tag

พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ  พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 20.00 น.  ถึงวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 01.00 น.…

กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ  พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 19.30 น.  ถึงวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 01.00 น.…

กรุงไทยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 00.01 – 04.30 น. ได้แก่ Krungthai NEXT แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง…

กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว  ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 00.01 – 05.30 น. ได้แก่ แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กรุงไทย NEXT  กรุงไทย…