กรุงไทยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 00.01 – 04.30 น. ได้แก่ Krungthai NEXT แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง แอปพลิเคชั่นเป๋าตุง กรุงไทย Connext กรุงไทย PromptPay กรุงไทย Internet Banking กรุงไทย SMS Alert กรุงไทย e-Cheque กรุงไทย Corporate Online กรุงไทย CO-OP กรุงไทย Exchange Booth กรุงไทย Contact Center บริการอายัดบัญชี สอบถามยอด และรายการเคลื่อนไหวบัญชี รวมถึงเครื่อง ATM ADM เครื่อง EDC บัตรกรุงไทย Travel Card บัตรกรุงไทยเดบิต และบัตรกรุงไทย Prepaid สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุงไทย Contact Center หมายเลข 02 111 1111