กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ  พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 19.30 น.  ถึงวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 01.00 น. ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตังเฉพาะการยืนยันตัวตนผ่าน Krungthai NEXT  Krungthai Telebanking  Krungthai Corporate Online เฉพาะบริการ CGP Download  CGP Report  DDR Outstanding Bill  Upload และ Bulk payment    PTT Direct Approve  บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์  บริการเติมเงินผ่านอินเทอร์เน็ต  บริการชำระค่าภาษีนำเข้า-ส่งออกสินค้าของกรมศุลกากร (e-custom) บริการชำระค่าสินค้าธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและค่าบริการอื่นๆ (e-logistics) บริการค้ำประกันภาษีอากรขาเข้าโดยวิธีวางประกันลอย (e-guarantee)

นอกจากนี้ มีบางบริการปิดเพิ่มถึงเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ได้แก่ Krungthai NEXT  Krungthai Internet Banking   Krungthai Connext  บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์  (e-commerce) สมัครบริการผูกบัญชีและหักบัญชีอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ต สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบรายเดือน  รวมทั้งบริการผ่านเครื่อง ATM ที่เกี่ยวกับ Krungthai NEXT และการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center  หมายเลข 02 111 1111