กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว  ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 00.01 – 05.30 น. ได้แก่ แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กรุงไทย NEXT  กรุงไทย Government  กรุงไทย Connext  กรุงไทย Corporate Online  กรุงไทย PromptPay กรุงไทย Verified by VISA  กรุงไทย SMS Alert  กรุงไทย CO-OP  กรุงไทย Fleet Card  กรุงไทย Cash Card  กรุงไทย SmartFX  บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์  บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์  และกรุงไทย e-Money เฉพาะชำระสินค้าที่ร้านธงฟ้า รวมถึงเว็บไซต์กรุงไทย  และเว็บไซต์อื่นๆ ดังนี้กรุงไทย Call Center  Internet Banking  กรุงไทย Complaint Center  ทรัพย์สินพร้อมขาย  และสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก ทั้งนี้ บริการอื่นๆ สามารถใช้บริการได้ตามปกติ

สำหรับ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 บริษัท ศูนย์ประมวลผล  ปิดระบบงาน ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ กรุงไทย ADM เฉพาะโอนเงินระหว่างธนาคาร ระหว่างเวลา 00.01 – 03.30 น.  ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center  หมายเลข 02 111 1111