Browsing Category

สกู๊ปพิเศษ

ดัน E-Commerce โตผ่านโมเดล LPDE ‘เอซเก้’ ร่วม บ.โลจิสติกส์ชั้นนำผุดศูนย์ DPP

ตลาดออนไลน์ กลายเป็นตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในขณะนี้ การสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้บริโภคได้เลือกช่องทางการขนส่ง คือ หัวใจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ตลาดนี้เติบโตอย่างไร้เงื่อนไข…

ภาษีใหม่จูงใจนักลงทุน ดันยอดผลิตรถยนต์ในประเทศเพิ่ม

จากการที่รัฐบาลได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ที่ขายในประเทศเป็นรูปแบบใหม่ โดยการแก้ไขให้จัดเก็บบนฐานราคาขายปลีกแนะนำแทนฐานราคาหน้าโรงงานสำหรับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและราคานำเข้า CIF…