‘ปิยะนุช สัมฤทธิ์’ บทบาทใหม่!! CEO แฟลช โลจิสติกส์

นับว่าเป็นความท้าทายไม่น้อย เมื่อโลจิสติกส์พันธุ์ไทย “นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์”ผนึกกับยักษ์ใหญ่ด้าน Express จากแดนมังกร “แฟลช เอ็กซ์เพรส” ร่วมกันก่อตั้ง “แฟลช โลจิสติกส์” โดยใช้งบประมาณลงทุนกว่า 200 ล้านบาทในเบื้องต้น ถือว่าเป็นปรากฎการณ์แรกในไทยสำหรับการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวนำซึ่งการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์รูปแบบใหม่ รวมถึงรองรับการเติบโตของ อี-คอมเมิร์ซในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว

การขับเคลื่อนบริษัทใหม่ นอกจากมีเงินทุนหนา เทคโนโลยี ที่ทันสมัย แน่นอนว่าผู้บริหารก็ต้องมีความเก๋าไม่แพ้กัน ซึ่งผู้บริหารของ “แฟลช โลจิสติกส์” จะเป็นใครที่ไหนไม่ได้ นอกจากหญิงแกร่งจากค่าย “นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์” ปิยะนุช สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช โลจิสติกส์ จำกัด ถือว่าเป็นหญิงเหล็กแห่งวงการโลจิสติกส์คนหนึ่ง ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีคอนเน็ค ชั่นที่เหนียวแน่นในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง การเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการคงไม่เกินความสามารถของเธอคนนี้ ในฐานะที่อยู่ในวงการมานาน ย่อมรู้ถึงความต้องการของลูกค้าและผู้ขนส่งเป็นอย่างดี!!
การเข้ามาร่วมทุนครั้งนี้ คุณปิยะนุช ให้เหตุผลว่าจากประสบการณ์การบริหารธุรกิจ นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ และคลุกคลีอยู่ในแวดวงโลจิสติกส์ไทยมาอย่างยาวนาน จึงพร้อมร่วมทุนกับ “แฟลช เอ็กซ์เพรส” ผู้ให้บริการขนส่งด่วนแบบครบวงจรก่อตั้ง “แฟลช โลจิสติกส์” ขึ้น เพื่อฉีกรูปแบบการทำธุรกิจโลจิสติกส์แบบเดิมให้มีความทันสมัย และก้าวทันเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการด้าน อี-คอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่มีมาตรฐานสากล และสามารถตอบสนองต่อตลาดผู้บริโภคยุค 4.0 ที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
จากการร่วมทุนในครั้งนี้ ต้องการนำประสบการณ์ทั้งหมดที่มีจากการบริหารธุรกิจ นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์เข้ามาหลอมรวมกับเทคโนโลยีของแฟลช เอ็กซ์เพรส ให้ทั้ง 2 ส่วน เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการทำงานซึ่งกันและกัน เกิดเป็นตลาดโลจิสติกส์รูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยแผนความร่วมมือแรก คือ การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการขนส่งแต่ละราย พร้อมการมีศูนย์บริการรับ และคัดแยกสินค้าแบบครบวงจร ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้น่าจะสามารถเข้ามาช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นต่อไป

“เราสู้ได้และร่วมกันสร้างความสำเร็จ ดิฉันบริหารงานของบริษัทตั้งแต่เป็น “นิ่มซี่เส็งขนส่ง” จนเป็น “นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์” ย่อมเห็นโอกาส ปัญหา และรู้ถึงความต้องการของเพื่อนร่วมอาชีพกันดี วันนี้โชคดีได้เจอ แฟลช เอ็กซ์เพรส การที่ร่วมมือกันได้คือต้องคลิกกัน เห็นได้ชัดเจนว่ามีวิสัยทัศน์ของผู้บริการแฟลชเอ็กซ์เพรส” สามารถนำพาทุกคนไปได้ เขามีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ต่างกับเรามาก คือ เราทุกคนต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เรียนรู้ ปรับตัว และไม่หยุดนิ่ง เพราะลูกค้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดตลอดเวลา” คุณปิยะนุช กล่าว

ส่วนการมานั่งบริหารที่ แฟลช โลจิสติกส์ จะกระทบกับการดำเนินธุรกิจของ นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ หรือไม่นั้น คุณปิยะนุช ย้ำว่าไม่กระทบแน่นอน เพราะหลังจากที่ตนเข้ามาบริหารที่ แฟลช โลจิสติกส์ ก็จะให้พี่น้องคนอื่นๆ เข้ามาทำหน้าที่แทนตน และงานของทั้ง 2 บริษัทนี้ก็ไม่ซ้ำซ้อนกัน และในอนาคตนิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ อาจจะมาเป็นลูกค้าของ แฟลช โลจิสติกส์ ก็ได้อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเปิดบริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้มีการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ขนส่ง ว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงใด ซึ่งในภาพรวมพบว่าผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีมากกว่า 3 หมื่นราย แต่ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และยังขาดเทคโนโลยีสนับบสนุนในการทำธุรกิจ ซึ่งกลุ่มนี้จะให้ความสนใจ เพราะโมเดลนี้เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสในการหารายได้ และลดต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนรถเที่ยวเปล่าถือว่าเป็นภาระของผ้ประกอบการ

“เราคือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการขนส่งแบบครบวงจร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงการขนส่งให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า พร้อมศูนย์บริการรับและคัดแยกสินค้า โดย บริษัท แฟลช โลจิสติกส์ จำกัด จะมี “แฟลช เอ็กซ์เพรส” เป็นผู้ถือหุ้นหลัก เฟสแรกใช้งบลงทุนกว่า 200 ล้านบาท และโลจเตรียมจะลงทุนอีกไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ในเร็วๆ นี้ เพื่อขยายศูนย์รับส่งและคัดแยก 10 แห่ง ทั่วประเทศ คาดว่าสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบต้นปี 2563” “แฟลช โลจิสติกส์” จะโลดแล่นและแจ้งเกิดในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าท้าทายสำหรับวงการโลจิสติกส์ไทย !!