‘สตาร์ อัลไลแอนซ์’ เสริมแกร่ง!! ดึง! ‘ไทยสมายล์’ ร่วมทัพการบิน

“สายการบินไทยสมายล์” เตรียมเข้าร่วมเป็น Connecting Partner รายล่าสุด ของกลุ่มพันธมิตรสายการบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ภายหลังที่เมื่อเร็วๆ นี้ “สตาร์ อัลไลแอนซ์” ได้ประกาศแผนที่จะรับสายการบินไทยสมายล์ เข้าเป็น Connecting Partner รายล่าสุด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายเส้นทางบินของกลุ่มพันธมิตรสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้บริหารสูงสุดของ สตาร์ อัลไลแอนซ์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของ IATA ครั้งที่ 75 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินการเพื่อให้สายการบินไทยสมายล์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสตาร์ อัลไลแอนซ์ ในรูปแบบ Connecting Partner โดยนางชาริตา ลีลายุทธ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า สายการบินไทย
สมายล์ รู้สึกภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่กลุ่มพันธมิตรสตาร์  อัลไลแอนซ์ ได้ให้ความสนใจกับไทยสมายส์ และพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไทยสมายล์ได้เข้าเป็น Star Alliance Connecting Partner โดยเร็วที่สุด รวมถึงช่วยเติมเต็มเครือข่ายเส้นทางบินในภูมิภาคนี้
ขณะเดียวกัน ถือเป็นโอกาสอันดียิ่ง ในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นสู่ระดับสากลมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายและกว้างไกลยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์
ยืนยันที่จะพัฒนาและต่อยอดแนวคิดการดำเนินธุรกิจของไทยสมายล์ที่มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือชั้นกว่าให้กับนักเดินทางรุ่นใหม่ๆ ในราคาที่เหมาะสม

ขณะนี้ สายการบินไทยสมายล์ ได้เริ่มดำเนินการตามมาตรฐานข้อกำหนดของ สตาร์ อัลไลแอนซ์ ทั้งในด้านสัญญาความตกลงด้านการพาณิชย์ และการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนแทศต่างๆ ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในกำหนด พร้อมให้บริการลูกค้าในฐานะ Connecting Partner ได้ในปี 2563 โดยจะมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้โดยสารสมาชิกบัตรทองของกลุ่มสตาร์ อัลไลแอนซ์ ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของไทยสมายส์ เชื่อมต่อกับเที่ยวบินของสายการบินสมาชิกกลุ่มสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้แก่  สิทธิพิเศษในการเช็คอินและขึ้นเครื่อง สิทธิพิเศษเรื่องกระเป๋าและสัมภาระ และสิทธิในการเข้าใช้บริการ THAI Smile Lounge เป็นต้น

สำหรับ Connecting Partner Model คือ รูปแบบใหม่ของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในกลุ่มสตาร์ อัลไลแอนซ์ ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 และแตกต่างจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแบบเต็มรูปแบบ คือ Connecting Partner จะต้องมีความร่วมมือทางการพาณิชย์กับสมาชิกสตาร์ อัลไลแอนซ์อย่างน้อย 3 ราย ขณะที่สมาชิกแบบเต็มรูปแบบ จะต้องมีความร่วมมือทางการพาณิชย์กับสมาชิกสตาร์ อัลไลแอนซ์ทุกราย
โดยลูกค้าที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของ Connecting Partner เชื่อมต่อกับเที่ยวบินของสายการบินในกลุ่มสตาร์ อัลไลแอนซ์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานของสตาร์ อัลไลแอนซ์ เช่น การเชื่อมต่อการเดินทางทั้งบัตรโดยสารที่นั่งและการรับสัมภาระที่ปลายทาง (through check-in) นอกจากนี้ ผู้โดยสารสมาชิกบัตรทองของสตาร์ อัลไลแอนซ์ ยังจะได้บสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกมากมาย

ขณะเดียวกัน ไทยสมายล์จะเร่งดำเนินการตามมาตรฐานข้อกำหนดทั้งหมด เพื่อให้สามารถเข้าร่วมเป็น Star Alliance Connecting ภายในสิ้นปี 2562 โดยจะเป็น Connecting Partner ลำดับที่สอง ต่อจากจูนเหยา แอร์ไลน์ ที่เข้าร่วมในปี 2560 อย่างไรก็ตาม Connecting Partner จะเข้ามาช่วยเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินในระดับภูมิภาค ปัจจุบัน สตาร์ อัลไลแอนซ์ มีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุมสนามบินมากกว่า 1,300 แห่ง ใน 194 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไทยสมายล์จะช่วยเพิ่มจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและน่าสนใจได้อีกถึง 11 แห่ง