“สามมิตร” จากผู้ผลิตสู่ผู้ให้บริการ บนสังเวียนโลจิสติกส์ไทยในยุคดิจิทัล

คำว่า “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” วันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป สภาวะการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้หลุดพ้นจากยุคอนาล็อก มีให้เราเห็นอยู่เป็นระยะ ในรูปแบบของธุรกิจใหม่ที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเดิมที่มีอยู่ เพื่อหาหนทางแห่งความอยู่รอด จะเห็นได้ว่า “องค์กร” หรือ “แบรนด์” ที่อยู่มาได้ยาวนานความสำเร็จไม่ได้วัดกันเพียงแค่การเติบโตของผลประกอบการเท่านั้น แต่คือ “ความยั่งยืนของแบรนด์” เช่นเดียวกับแบรนด์ “สามมิตร” ที่อยู่คู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมากว่า 60 ปี กับความท้าทายครั้งใหม่ในยุค Technological Disruption

สามมิตร 60 ปี ยังต้องสตาร์ทอัพ

ในยุคก้าวสู่ทศวรรษที่6 ถือเป็นก้าวที่ท้าทายของกลุ่มสามมิตร การเลือกใช้แนวทางทำงานร่วมกัน (synergy) และการแชร์ข้อมูล (sharing) รวมพลังกันทำงาน ใช้เทคโนโลยี ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเป็นทางออกที่สามมิตรยึดถือเป็นกลยุทธ์หลักนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ นอกเหนือจากการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ เสริมโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สามมิตรยังพร้อมปั้นธุรกิจสตาร์ทอัพที่อาศัย IoT มาต่อยอดจากผู้ผลิตสู่ผู้ให้บริการ เพื่อในที่สุดปลายทางของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ กลุ่มสามมิตรอยู่รอดอย่างยั่งยืน และยังทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์โลจิกติกส์ของประเทศเจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อีกด้วย

“เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึง แม้ว่าสามมิตร 60ปีแล้ว เราก็ยังสตาร์ทอัพได้ โดยในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเราได้ทำสตาร์ทอัพหลายโปรเจคเพื่อนำพาธุรกิจให้ก้าวสู่ผู้ให้บริการในยุค service & solution platform ซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ สามมิตรไม่ได้มุ่งหวังเพียงเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญ คือ การสร้างแบรนด์สามมิตรให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคม หรือ brand awareness ทำให้ผู้คนนึกถึงโดยอัตโนมัติและยังเป็นการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem)ให้กับอุตสหากรรมที่เราอยู่ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืน อุตสาหกรรมอยู่รอด สามมิตรก็อยู่รอดพนักงานก็อยู่รอด” คุณรัตนา สถิรมน กรรมการบริหาร บริษัท สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

อนาคตที่ต้องพึ่งพา IoT

เมื่อโลกเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยน สามมิตรอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนตร์โลจิสติกส์ถือเป็นกระดูกสันหลังของประเทศจากการเป็นผู้ผลิตแหนบสำหรับยานยนต์รายแรกของประเทศและ พัฒนาสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ชั้นนำระดับ OEMและเป็ ผู้ผลิตบอดี้รถบรรทุกและรถเทรลเลอร์ชั้นนำในระดับอาเซียนสามมิตรวันนี้เราต้องเปลี่ยนและปรับ โดยการนำ IoT เข้ามาเชื่อมต่อสินค้าและบริการ แบบ Offline to Online และเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงลูกค้า พันธมิตร ที่ครบวงจร โดยมีแรงขับเคลื่อนจาก Sammitr Smart Mobility Digital Platform (SSM Digital Platform) แพลทฟอร์มด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งคนและสินค้า อาทิ การติดตามยานพาหนะ การบำรุงรักษารถ การใช้งาน รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถ ทั้งนี้เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย สร้างความปลอดภัยให้เกิดกับท้องถนน สามมิตรวันนี้ เราคือ Logistic Solution For Life’s Connection

ขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตทั้งระบบ

60 ปี บนเส้นทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สามมิตรจึงสั่งสมองค์ความรู้ Know-How และความเชี่ยวชาญไว้มากมาย และพร้อมที่จะเดินหน้าบทบาทความเป็นผู้นำที่จะขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศทั้งระบบ ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่นักธุรกิจ องค์กร หน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดงาน The Next Evolution of World Class Logistics Solution ซึ่งได้เตรียมนวัตกรรมยานยนต์ที่จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นมาจัดแสดง ทั้งในรูปแบบของ New Product ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ New Platform (SSM Digital Plat Form) นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต และงานฟอรั่มด้านยานยนต์โลจิสติกส์ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ พร้อมร่วมงานเสวนาในหัวข้อ Emerging Logistics Industry with IoTs ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ อิมแพคเอ็ก ซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 9-10 เมืองทองธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.eventpop.me