‘หลักทรัพย์บัวหลวง’รับมอบของที่ระลึกจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ สปป. ลาว

เมื่อเร็วๆนี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย   กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) รับมอบของที่ระลึกจาก Mrs. Viengdaly Souphanouvong (กลาง) Deputy Director General จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ สปป. ลาว พร้อมตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ สปป. ลาว ที่ให้เกียรติมาเพื่อศึกษาดูงาน รวมถึงรับฟังข้อมูลด้านนโยบายผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการลงทุนของบริษัท ที่สร้างความมั่นใจและไว้วางใจจากลูกค้าตลอด 20 ปี  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดทุน สปป. ลาวในอนาคต ณ สำนักงานใหญ่ หลักทรัพย์บัวหลวง