กพท. ไฟเขียว ‘สนามบินเชียงราย’ เปิดใช้ตามปกติ ตั้งแต่ 22.30 น. วันนี้ (4 ส.ค. 65) หลังเกิดเหตุ ‘นกแอร์’ ไถลออกนอกรันเวย์

กพทไฟเขียวเปิดใช้สนามบินเชียงรายตามปกติ แล้ว ตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มครึ่งของวันนี้ (4 .. 65) หลังแก้ไขกายภายภาพปรับระดับความปลอดภัยซ่อมแซมตามมาตรฐานเคลื่อนย้ายเครื่องบินนกแอร์ลื่นไถลออกนอกรันเวย์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย(ทชร.) ได้ดำเนินการแก้ไขกายภาพท่าอากาศยานฯ ให้กลับมาพร้อมสำหรับเปิดใช้งานได้ตามปกติ โดยได้ดำเนินการปรับระดับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณที่อากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง รวมถึงกำจัดวัตถุแปลกปลอม (FOD) ออกนอกทางวิ่ง และตรวจสอบอีกครั้งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ (FOD Walk Inspection)

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบินที่ได้รับความเสียหายจากกรณีที่อากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง และดำเนินการทดสอบระบบไฟทางวิ่ง การปรับค่าความสว่างของระบบไฟ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงซ่อมแซมคอนกรีตบริเวณรอบบ่อ Manhole ให้มีสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงความลาดชันอย่างฉับพลันในบริเวณดังกล่าว

ขณะเดียวกัน ยังได้ตรวจสอบพื้นผิวทางวิ่งบริเวณที่ Dolly ของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอากาศยานเคลื่อนผ่าน เนื่องจากล้อของ Dolly อาจส่งผลกระทบต่อพื้นผิวทางวิ่งขณะทำการเคลื่อนย้าย และทดสอบความเสียดทานของทางวิ่ง (Friction Test)

โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว พิจารณาว่า ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และกายภาพสนามบินที่ได้รับความเสียหายเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะกลับมาเปิดให้บริการสาธารณะอีกครั้ง โดยให้สนามบินต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จึงมีคำขออนุมัติเปิดใช้งานสนามบินตามปกติ ซึ่ง กพท. ได้อนุมัติให้ทำการเปิดใช้งานสนามบินได้ตั้งแต่เวลา 22.30 . ของวันนี้ (วันที่ 4 .. 2565) เป็นต้นไป

ด้านท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้แจ้งออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) “ยกเลิกการปิดทางวิ่งจากกรณีเหตุการณ์อากาศยานลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายตั้งแต่เวลา 22.00 . ของวันที่ 4 .. 2565 ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามการเดินทางกับสายการบินโดยตรง