Browsing Tag

startup

SVL Internship Challenge Program” ปี 2 เฟ้นนศ.ร่วมฝึกงาน

            SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เปิดตัวโครงการ SVL Internship Challenge Program ปี 2 เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่สนใจร่วมโครงการฯ เข้ามาฝึกงานที่ SVL Group ประเดิมเปิดตัวโครงการปี 2

กรมส่งเสริมการค้าฯ ขยายสมาชิกกรม STARTUP เตรียมเฮ!

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมเพิ่มสมาชิกกรมประเภท Startup ขยายฐานครอบคลุมผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ดันสมัครโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) เชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สานฝัน Startup …

‘ยุทธนา-จาชชัว’ เดินเกมดิจิทัล ดัน Internal Startup ขยายธุรกิจบริการ

ในยุคที่ประเทศไทยเป็นเลข 4.0 หลายๆ องค์กรต่างปรับตัวกันขนานใหญ่ ด้วยการนำเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้นำในด้านธุรกิจขนาดใหญ่ของประทศอย่าง “เอสซีจี”…