SVL Internship Challenge Program” ปี 2 เฟ้นนศ.ร่วมฝึกงาน

           

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เปิดตัวโครงการ SVL Internship Challenge Program ปี 2 เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่สนใจร่วมโครงการฯ เข้ามาฝึกงานที่ SVL Group ประเดิมเปิดตัวโครงการปี 2 เชิญชวนนักศึกษาจากหลายสถาบัน อาทิ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา,   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สถาบันเทคโนโลยีเพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร SVL Group พร้อมทีมงาน ได้ให้ข้อมูลบริษัท และธุรกิจ Startup กับน้องๆ มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลหลัก ทั้งธุรกิจของ SVL Group ที่ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจ คือ  1. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (ท่าเรือน้ำลึก รถขนส่งสินค้า กองเรือลำเลียง ชิปปิ้ง)    2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property) 3. ธุรกิจรกิจมาร์เก็ตเพลส และ 4. ธุรกิจด้านเทคโนโลยี  ซึ่งได้มีการพัฒนาให้ทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจของ SVL Group  ไปสู่การเป็น Startup Corporation

โครงการฝึกงานภายใต้ SVL Internship Challenge Program มีถึง 10 โครงการ Startup ให้เลือก เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และอื่นๆ สำหรับบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัด, โครงการที่จอดรถอัจฉริยะ หรือด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ โครงการ Smart Truck Terminal เป็นต้น โดยการเข้ามาฝึกงานที่ SVL Group เน้นการฝึกปฏิบัติเรียนรู้และลงมือทำจริง กับทีมงานมืออาชีพทุกขั้นตอน ซึ่ง SVL Group ตั้งใจปั้นนักศึกษาฝึกงาน และเน้นการสร้างประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจ พร้อมการถ่ายทอดทักษะความรู้ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักศึกษา สู่การทำงานจริงแบบมืออาชีพต่อไป

ซึ่งโครงการ “SVL Internship Challenge Program”  ปีนี้  ได้นำสิ่งที่วัยรุ่นยุคใหม่ชื่นชอบ คือ การทำ VDO Clip สั้น  ส่งมาเป็นผลงานให้ทีมงานบริษัทฯ เป็นการนำเสนอสิ่งที่น้องๆ อยากจะเรียนรู้จาก SVL Group นำเสนอไอเดียเจ๋งๆ ผ่าน VDO Clip  ทีมงานก็จะคัดเลือกและมอบโอกาสให้น้องๆ ได้เข้ามาฝึกงานสนุกๆ กับ SVL Group ซึ่งขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยให้ความสนใจ รวมถึงน้องๆ นักศึกษาเองก็ต้องการสมัครเข้ามาฝึกงานกับ SVL Group… สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร 085-155-5657 รวมถึงช่องทาง wwww.facebook.com/svlgroup1….SVL Internship Challenge Program ปี 2 ฝึกงานจริง เรียนรู้จริง ทำงานจริง