กรมส่งเสริมการค้าฯ ขยายสมาชิกกรม STARTUP เตรียมเฮ!

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมเพิ่มสมาชิกกรมประเภท Startup ขยายฐานครอบคลุมผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ดันสมัครโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564เชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สานฝัน Startup สู่เวทีการเจรจาการค้าและPitching ระดับโลก

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับลูก อธ.บรรจงจิตต์ ย้ำในที่ประชุม เมื่อเดือน ต.ค.61ที่ผ่านมาว่า ผู้ประกอบการ Startup ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน และถือว่าเป็นโอกาสในโลกธุรกิจอนาคต” โดยการเพิ่มสมาชิกกรมประเภท Startup จะเป็นช่องทางส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ Startup ที่เป็นนิติบุคคลและเป็นสมาชิก Startup ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่กรมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ หนึ่งในนั้นคือโครงการ  SMEs Pro-active ที่จัดต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 ซึ่งได้เพิ่มเติมกิจกรรม Business Matching/ Pitchingรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจการค้าใหม่ๆ ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในโลกการค้าปัจจุบัน   

โดย DITP มีแผนจับมือสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เสริมแกร่ง Startup แบบครบเครื่อง เตรียมจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ Startup ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์บนเวทีเจรจาการค้าและ Pitching ในต่างประเทศ ซึ่งหลังผ่านหลักสูตรอบรม Startup จากสถาบัน NEA และ NIA ดังกล่าวแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการSMEs Pro-active เพื่อขอรับการสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching/ Pitching บนเวทีเจรจาการค้าและ Pitching ระหว่างประเทศ  โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมได้ 6 ครั้ง และขอรับวงเงินสนับสนุนได้สูงสุดถึงรายละ 200,000 บาท/ครั้ง

นอกจากนี้ DITP ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ เตรียมเปิดตัวกิจกรรม workshop สัญจรเข้มข้นในต่างจังหวัดให้ผู้ประกอบการที่ผ่านอบรมหลักสูตรออนไลน์ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก โดยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ฐานราก และขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการในทุกระดับ ภายใต้แคมเปญ “Local to Global” ซึ่งภายหลังจบหลักสูตรและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ พัฒนาแบรนด์ของตนเอง ตลอดจนต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดการค้าสากลอย่างเข้มแข็ง