Browsing Tag

JUMC NOW

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! โครงการ JUMC NOW ก้าวข้ามยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ JUMC NOW ก้าวข้ามยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง เชิญชวนผู้บริหาร นักการตลาดมืออาชีพและผู้สนใจทั่วไปที่มี อายุตั้งแต่ 38 ปีขึ้นไป พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ…

JUMC NOW ก้าวข้ามยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ JUMC NOW ก้าวข้ามยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง เชิญชวนผู้บริหาร นักการตลาดมืออาชีพและผู้สนใจทั่วไปร่วมโครงการ ดีเดย์เปิดรับสมัครรุ่นแรก ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.61-21 …