เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! โครงการ JUMC NOW ก้าวข้ามยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ JUMC NOW ก้าวข้ามยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง เชิญชวนผู้บริหาร นักการตลาดมืออาชีพและผู้สนใจทั่วไปที่มี อายุตั้งแต่ 38 ปีขึ้นไป พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เข้าร่วมโครงการฯ เปิดรับสมัครรุ่นแรก ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.61-21 ม.ค.62 ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.61 ถึง 21 ม.ค.62 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณรวิษฎา จิวสถิรวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการฯ 02-218 5858, Mobile.088-136-7777, 092-650 4111 Line @JUMC หรือ E-mail : jumcnow@jumc.in.th