Browsing Tag

ไทยประกันภัย

เครือไทย โฮลดิ้งส์ ส่ง อาคเนย์ และ ไทยประกันภัย จับมือ คปภ. ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 6,000 ฉบับ…

อาคเนย์ประกันภัย และ ไทยประกันภัย หนึ่งในธุรกิจหลักภายใต้บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ คปภ. ส่งมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลคนไทยให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ผ่านกรมธรรม์ประกันภัย 6,000 ฉบับ คุ้มครองรายละ …

TIC ไทยประกันภัย มอบความคุ้มครองแก่ลูกค้าแล้วเสร็จ จากเหตุการณ์ที่โคราช

กรณีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง TIC ไทยประกันภัย นำโดย ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เร่งให้ทีมดำเนินการดูแลการจ่ายสินไหมฯ…

ไทยประกันภัย มอบเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา จากกิจกรรม “พี่ช้างวิ่งด้วยใจ ให้ศรีธัญญา”

ไทยประกันภัย หนึ่งในสายธุรกิจหลักของ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อโรงพยาบาลศรีธัญญา, แพทย์, พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้รับบริการจากโรงพยาบาลฯ…

ไทยประกันภัย เชิญชวนคนรักสุขภาพผ่านโครงการ “พี่ช้างวิ่งด้วยใจ…ให้ศรีธัญญา”…

ไทยประกันภัย เชิญชวนคนรักสุขภาพร่วมกิจกรรมดีๆ ตอบแทนสังคม ผ่านโครงการ “พี่ช้างวิ่งด้วยใจ...ให้ศรีธัญญา” โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนสังคม…