เครือไทย โฮลดิ้งส์ ส่ง อาคเนย์ และ ไทยประกันภัย จับมือ คปภ. ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 6,000 ฉบับ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

อาคเนย์ประกันภัย และ ไทยประกันภัย หนึ่งในธุรกิจหลักภายใต้บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ คปภ. ส่งมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลคนไทยให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ผ่านกรมธรรม์ประกันภัย 6,000 ฉบับ คุ้มครองรายละ 50,000 บาท ถึงเดือนมิถุนายน 2563

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอส่งมอบความห่วงใยและความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันภัยจากอาคเนย์ 5,000 ฉบับ และไทยประกันภัย 1,000 ฉบับ รวม 6,000 ฉบับ ผ่านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ตั้งใจส่งมอบความคุ้มครองแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีระยะเวลาความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่พบว่าผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรนา บริษัทฯ ยินดีมอบความคุ้มครองทันทีที่ตรวจพบ รายละ 50,000 บาท

“บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่ทุ่มเทและปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เราในฐานะเอกชนภาคประกันภัยจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมสร้างกำลังใจในการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านการมอบกรมธรรม์ เพื่อให้ทุกคนคลายความวิตกกังวลและร่วมแรงร่วมใจพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายโชติพัฒน์ กล่าว