Browsing Tag

เครือไทย โฮลดิ้งส์

เครือไทย โฮลดิ้งส์ ส่ง อาคเนย์ และ ไทยประกันภัย จับมือ คปภ. ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 6,000 ฉบับ…

อาคเนย์ประกันภัย และ ไทยประกันภัย หนึ่งในธุรกิจหลักภายใต้บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ คปภ. ส่งมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลคนไทยให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ผ่านกรมธรรม์ประกันภัย 6,000 ฉบับ คุ้มครองรายละ …

เครือไทย โฮลดิ้งส์ Q2 กำไร 925 ล้านบาท โต 36% มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกช่วงวัย …

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มิถุนายน 2562 ตามงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “บริษัทฯ เติบโตเป็นที่น่าพอใจ…