เครือไทย โฮลดิ้งส์ Q2 กำไร 925 ล้านบาท โต 36% มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกช่วงวัย  พร้อมเดินหน้าสร้างธรรมาภิบาล ยกองค์กรสู่ระดับสากล

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มิถุนายน 2562 ตามงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “บริษัทฯ เติบโตเป็นที่น่าพอใจ สามารถทำผลงานเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิ 925 ล้านบาท โตขึ้น 36.55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่มีกำไรสุทธิ 677 ล้านบาท แม้รายได้รวมของ SEG สิ้นสุดไตรมาส 2 ที่ 13,025 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 15,430 ล้านบาท เหตุจากเบี้ยประกันภัยรับที่ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดพอร์ตลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง แต่ผลการดำเนินงานและผลประกอบการโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของฐานะการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีสินทรัพย์รวม 91,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 87,489 ล้านบาท เติบโต 4.03% การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมมาจากการเติบโตของสินทรัพย์ลงทุน

สำหรับไตรมาส 2/2562 ธุรกิจประกันชีวิตของ SEG ผ่าน บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ปีแรก (New Business Premium) 2,747 ล้านบาท อยู่ในอันดับ 9 และเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,479 ล้านบาท เป็นอันดับ 11 ของธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิตมีผลงานเติบโตจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกช่วงวัยมากขึ้น ผ่านช่องทางหลักในการจำหน่ายทั้งธนาคาร พันธมิตร และตัวแทน โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมกันนี้ได้วางแผนกลยุทธ์สนับสนุนฝ่ายขายช่องทางตัวแทนและสาขาทั่วทุกภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการเติบโตแบบยกกำลังสาม (Year of Exponential Growth) โดยใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการขายและการบริการในการพิชิตเป้าหมายปี 2562

ส่วนธุรกิจประกันภัย ผ่าน บมจ. อาคเนย์ประกันภัย มีเบี้ยประกันรับรวมปี 62 ที่ 5,457 ล้านบาท อยู่ในอันดับ 6 ของกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย โดยยังคงความเป็นผู้นำด้านประกันภัยรถยนต์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรถยนต์รับรวมปี 62 ที่ 4,014 ล้านบาท เป็นผู้นำในตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 4 และคงความเป็นผู้นำมาอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกัน บมจ.ไทยประกันภัย เตรียมเปิดโมเดลธุรกิจโฉมใหม่รองรับเทรนด์ดิจิตัลและสังคมสูงวัยหนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับธุรกิจลีซซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ยังคงครองแชมป์ผู้นำอันดับ 1 ด้านรถเช่าองค์กร มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในครึ่งปีแรกของปี 2562 จำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นขึ้นกว่า 1,500 คัน โดยมีรถให้เช่ารวมเกิน 20,500 คัน ณ สิ้นไตรมาส 2/2562”

นายโชติพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน โดยตั้งเป้าหมายรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการในทุกช่วงจังหวะชีวิตของลูกค้าได้ ตลอดจนการผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายการเติบโตตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างธรรมมาภิบาลที่ให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ พิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ๆ โดยจะมุ่งเน้นในธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล”