Browsing Tag

ฟิลลิปประกันชีวิต

ฟิลลิปประกันชีวิตมอบหลักประกัน “ตะกาฟุล อัล บารอกะฮ์

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ออกผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลใหม่ในการขยายตลาดในกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามเพื่อการออมพร้อมการคุ้มครองชีวิต ซึ่งยังคงยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชะรีอะฮ์…

ฟิลลิปประกันชีวิตมอบทุนประกัน 4 ล้านบาท สำหรับผู้ชนะเลิศ ในงานวิ่ง Run for MoM

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน  รวมทุนประกันมูลค่า 4 ล้านบาท (สี่ล้านบาทถ้วน)…

ฟิลลิปประกันชีวิต ลงนาม ประกันชีวิตกลุ่ม กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

เร็วๆ นี้ ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการทำประกันชีวิตกลุ่ม…

ฟิลลิปประกันชีวิต มุ่งพัฒนาบริการ  “กู้เงินตามกรมธรรม์ ผ่าน Mobile Application (eLOAN)”

บมจ.ฟิลิปประกันชีวิต แถลงผลประกอบการประจำปี 2561 ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ 588 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 80 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,435 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 พร้อมไปกับความมั่นคงในระดับสูงและมีเสถียรภาพ ด้วยสินทรัพย์รวม ณ…

ฟิลลิปประกันชีวิต เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “eLoan” กู้เงินผ่านแอปพลิเคชั่น

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  พัฒนาแอปพลิเคชั่น “Phillip Life TH” พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “eLoan” เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ…

ฟิลลิปประกันชีวิต มอบถุงมีสติร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย (CAO) บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก…