ฟิลลิปประกันชีวิต ลงนาม ประกันชีวิตกลุ่ม กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

เร็วๆ นี้ ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการทำประกันชีวิตกลุ่ม โดยได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ