ฟิลลิปประกันชีวิตมอบหลักประกัน “ตะกาฟุล อัล บารอกะฮ์

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ออกผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลใหม่ในการขยายตลาดในกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามเพื่อการออมพร้อมการคุ้มครองชีวิต ซึ่งยังคงยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชะรีอะฮ์ ในการส่งมอบสัญญาตะกาฟุลที่คุ้มค่าด้วยแบบ “ตะกาฟุล อัล บารอกะฮ์ 15/7″

คุณปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสการตลาด บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ” กล่าวว่า จุดเด่นของสัญญา “ตะกาฟุล อัล บารอกะฮ์ 15/7” คือความครบถ้วนทั้งการออมเงิน การคุ้มครองชีวิตและความถูกต้องชัดเจนของหลักตะกาฟุล โดยแบบของสัญญาจะให้การคุ้มครองระยะยาว 15 ปี ส่วนการชำระเงินสมทบจะสั้นเพียง 7 ปี ผลประโยชน์การออมจะให้เงินคืนรายปีตลอดสัญญาตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 14 ปีละ 2% และสิ้นปีที่ 15 จะได้รับเงินครบสัญญาอีก 200% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 228% ของหลักประกัน ด้านการคุ้มครองชีวิตจะให้เงินหลักประกันเริ่มต้น 100% และสูงสุดในปีที่ 7 เป็นต้นไปที่ 200% ของหลักประกันตะกาฟุล ซึ่งรองรับกลุ่มเป้าหมายได้ตั้งแต่อายุ 1 วันจนถึง 70 ปี และยังสามารถทำสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพแบบต่างๆ ร่วมได้ด้วย ทั้งนี้บริษัทมีทีมงานตะกาฟุลที่มีความเข้มแข็งอยู่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายจังหวัดทางภาคใต้ที่มีชุมชนพี่น้องมุสลิมอยู่หนาแน่น บริษัทจึงมั่นใจว่าสัญญา “ตะกาฟุล อัล บารอกะฮ์ 15/7” ที่ออกใหม่นี้จะทำให้การเติบโตของธุรกิจตะกาฟุลทั้งในยอดธุรกิจและสนับสนุนให้การสร้างทีมงานตัวแทนตะกาฟุลใหม่ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งหลังจากที่ได้นำเสนอสู่ตลาดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมามีการตอบรับที่ดีมากและยังสร้างความคึกคักให้กับทีมงานขายเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน