Browsing Tag

ซิกน่าประกันภัย

ซิกน่าประกันภัย งานวิ่งการกุศล Cigna Run Therapy

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนงานวิ่งการกุศลบำบัดความเครียด "Cigna Run Therapy”…

ซิกน่าประกันภัย ชวนวิ่งสลายเครียดในงาน “Cigna Run Therapy”

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น นำโดย นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย…

ซิกน่า ประกันภัย เอาใจคนวัยทำงานเปิดตัวประกันสุขภาพ“กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม”

ซิกน่า ประเทศไทย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพของคนวัยทำงาน…