ซิกน่า ประกันภัย เอาใจคนวัยทำงานเปิดตัวประกันสุขภาพ“กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม”

ซิกน่า ประเทศไทย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพของคนวัยทำงาน นำเสนอแผนประกันสุขภาพมิติใหม่ซูเปอร์แพลนกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม (Enhance Health: Office Syndrome) ที่ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมกลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงานหนักเป็นระยะเวลานาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนวัยทำงานหรือกลุ่ม Sandwich Generation ซึ่งมีอายุระหว่าง 35-49 ปี ที่มักนั่งทำงานติดโต๊ะ และต้องพบกับความเครียดสูง ทั้งจากปัญหาการทำงาน รวมไปถึงชีวิตส่วนตัว

การนำร่องชูแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผลการสำรวจสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 ของซิกน่า (360 Degree Well-Being Score Survey) ประจำปี 2019 โดยมีข้อมูลเชิงลึกระบุว่าคนไทย ยอมรับว่าเกิดความเครียดในชีวิตประจำวัน

นาย จูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย ซิกน่า ประเทศไทย กล่าวว่า “ พันธกิจของเราคือการยกระดับสุขภาพ ความสุข และความมั่นคงของผู้บริโภคชาวไทย เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอแผนประกันที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบุคคลเฉพาะราย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในวัยทำงาน ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนหลักในการพัฒนาประเทศ

แผนประกันสุขภาพมิติใหม่ซูเปอร์แพลน“ออฟฟิศซินโดรม” นี้ให้ความคุมครองที่ครอบคลุมกลุ่มโรคยอดฮิตของคนทำงาน ซึ่งเกิดจากทั้งความเครียด และการทำงานหนักเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท โรคนิ้วล็อค รวมถึงโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมตามแนวโน้มและความเสี่ยงเฉพาะบุคคลอันเกิดจากการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันได้อีก 3 โรค โดยลูกค้าผู้ซื้อกรรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดกว่า 300,000 บาทต่อโรค สำหรับโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน และรับความคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาทต่อโรคสำหรับโรคร้ายแรงเมื่อเลือกซื้อแผนประกันสุขภาพเพิ่มเติม

ด้วยแผนประกันสุขภาพกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม (Enhance Health: Office Syndrome) ทำให้ซิกน่าก้าวทันต่อโลก และสามารถตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ของคนไทยวัยทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านการนำเสนอความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคลในระดับราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ เพื่อรับประกันความมั่นคงทางการเงินและมอบความอุ่นใจให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเชื่อมั่นยิ่งขึ้น