ซิกน่าประกันภัย งานวิ่งการกุศล Cigna Run Therapy

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนงานวิ่งการกุศลบำบัดความเครียด “Cigna Run Therapy” ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งในงานมากกว่า 2,300 คน พันธมิตรทางธุรกิจของซิกน่า ได้แก่ Central Smart Insure, Tesco Lotus และ AEON รวมถึงสปอนเซอร์ทุกท่าน ได้แก่ True, True4U, GARMIN, เครื่องดื่ม Pocari Sweat และ Stretch Me ที่ช่วยให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

ทั้งนี้ในงานวิ่ง Cigna Run Therapy ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซิกน่าได้จัดบูทตรวจสุขภาพโดยแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคทั้งหมดจำนวน 1,216,786 บาท ให้กับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค