Browsing Tag

จังหวัดอุบลราชธานี

‘ทางหลวง’ ซาวน์เสียง ‘ชาวอุบลฯ’ ปรับปรุงถนน & ขยาย 4 เลน ‘ทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหาร’ 13 กม.…

“ทางหลวง” ซาวน์เสียง “ชาวอุบลราชธานี” ปรับปรุงถนน & ขยาย 4 เลน “ทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหาร” ระยะทาง 13 กม. พร้อมเร่งศึกษา 450 วัน คาดแล้วเสร็จ ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร รองรับการคมนาคมขนส่งในอนาคต นายสมเพชร สร้อยสระคู…

ลงพื้นที่พบเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 250 คน ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี…