ลงพื้นที่พบเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 250 คน ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดทุ่งศรีวิไล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี