Browsing Tag

การให้บริการ

กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ  พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 19.30 น.  ถึงวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 01.00 น.…

กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว  ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 00.01 – 05.30 น. ได้แก่ แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กรุงไทย NEXT  กรุงไทย…

TIP ผนึกพลังพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความรู้พัฒนาต่อยอดการให้บริการ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ผนึกพลังต่อยอดกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ให้ความรู้อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล “Data Science” ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์…