Browsing Tag

การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์”

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา ผู้บริหาร ดารา พิธีกรชื่อดังระดับประเทศ ให้เกียรติรับเชิญเป็น วิทยากร กิตติมศักดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์” ผลงานดี วิชาการเด่น…

เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์”

นายแพทย์ ธวัช สุนทราจารย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ให้เกียรติเป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ “มุมมองผู้บริหารกับการเพิ่มคุณค่าพยาบาลไทย”  พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์” ผลงานดี วิชาการเด่น  สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่3 :…