Browsing Tag

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัยเพิ่มการบริการต่างๆ ผ่าน LINE ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดให้บริการด้านประกันภัยผ่าน LINE Official Account ของบริษัทฯ โดยใช้ชื่อว่า @bangkokinsurance เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการให้บริการประกันภัยแก่ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น…

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธาน คณะผู้บริหาร มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์…

กรุงเทพประกันภัยร่วมออกบูทงานใหญ่แห่งปี Money Expo 2020

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมออกบูทงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 Money Expo 2020 ภายใต้แนวคิด Wealth Being ชีวิตที่มั่งคั่งอยู่ดีมีสุข โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์  ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo…

กรุงเทพประกันภัยห่วงใยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุกิจ เกตุเตียน ผู้จัดการสาขาอุตรดิตถ์ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยนำข้าวกล่องจำนวนกว่า 1,000…

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน และนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ที่ปรึกษาธุรกิจสาขาและการร่วมทุน มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูงพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง…

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูงพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน…

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี…

TQM ผนึกกรุงเทพประกันภัย ปล่อย “ประกันเบาใจ”เอาใจมนุษย์ฟรีแลนซ์-เงินเดือน

TQM ผนึกกรุงเทพประกันภัย ปล่อยโปรดักท์ซีรีย์ “ประกันเบาใจ” เอาใจมนุษย์ฟรีแลนซ์-มนุษย์เงินเดือน เคาะเบี้ยสุดคุ้มรับวันแรงงาน บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น โดย ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ร่วมกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI)…

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปาริชาต อนุชิตชาตรี ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 740,000 บาท ให้แก่นายพจนาท แสนนุภาพ และนายธีรนาท…

กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2563 โดยมีนางสาวลสา โสภณพนิช ผู้อำนวยการธุรกิจนายหน้า ร่วมบริจาคโลหิตและให้กำลังใจแก่พนักงาน…