กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธาน คณะผู้บริหาร มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นผู้แทน รับมอบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ในโอกาสที่บริษัทฯ เปิดสาขา สุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนในสังคมที่อยู่ในพื้นที่สาขาของบริษัทฯ ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี