กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีนายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค แพทย์กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ (OPD) เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุดอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนครบตามเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)