ทช. สนองนโยบาย ‘ศักดิ์สยาม’ ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง อัดงบ 18 ล้าน ลุยสร้างถนนเลี่ยงเมือง จ.ชัยภูมิ

“ทางหลวงชนบท” สนองนโยบาย “ศักดิ์สยาม” ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างทางเลี่ยง สาย ชย.3002 จ.ชัยภูมิ เสร็จสมบูรณ์ ร่นระยะทาง แบ่งเบาการจราจรในเมือง เสริมขนส่งสะดวกรวดเร็ว

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้น ทช. จึงได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 18 ล้านบาท ในการดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชย.3002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 – บ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส, บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นเส้นทางเลี่ยงจากอำเภอจัตุรัสไปยังอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยไม่ต้องผ่านตัวเมือง และเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรมากกว่า 2,000 คันต่อวัน ซึ่งถือเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทั้ง มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร พร้อมไหล่ทาง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ถนนสายดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว