กาง! กำหนดการ รมว.-รมช.คมนาคม ถือฤกษ์ 09.09 น. เข้ากระทรวงคมนาคม 18 ก.ค.นี้ เรียกหน่วยงานเสนอภารกิจตอนบ่าย-พ่วงเช้า 19 ก.ค.นี้ ลือดึง ‘วุฒิชาติ’ นั่ง เลขาฯ รมว.

กาง! กำหนดการ รมว.-รมช.คมนาคม ถือฤกษ์ 09.09 น. เข้ากระทรวงคมนาคม 18 ก.ค.นี้ พร้อมเรียกหน่วยงานนำเสนอภารกิจตอนบ่าย-พ่วงเช้า 19 ก.ค. ด้านวงในลือหึ่ง “วุฒิชาติ” อดีตผู้ว่า รฟท. นั่งเลขานุการ รมว.คมนาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (18 ก.ค. 2562) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดการที่จะเดินทางเข้ากระทรวงคมนาคมเป็นวันแรก โดยภายหลังเดินทางถึงกระทรวงคมนาคมในเวลา 09.09 น. จะเข้าสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นจะเดินไปสักการะองค์พระพุทธคมนาคมบพิตร และไหว้ศาลพ่อปู่ประจำกระทรวงคมนาคม ก่อนที่จะไปยังอาคาร 2 ชั้น 4 เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และลงชั้น 2 สักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายพวงมาลัยสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อนเดินเข้าห้องทำงาน

ทั้งนี้ ในเวลา 09.45 น. นายศักดิ์สยาม, นายอธิรัฐ และนายถาวร จะเข้าสู่ห้องประชุม อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ขณะที่รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด จะกล่าวแนะนำตัว ก่อนที่รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านจะเดินไปยังห้องราชดำเนิน อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม ชั้น 2 พบปะสื่อมวลชน โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม และรองปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม ในเวลา 10.15 น. ซึ่งภายหลังการพบปะสื่อมวลชนแล้วนั้น เวลา 11.00 น. นายศักดิ์สยาม, นายอธิรัฐ และนายถาวร จะเข้าสู่ห้องทำงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สยาม, นายอธิรัฐ และนายถาวร พร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคม และรองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดห้องประชุม 1 รับฟังการนำเสนอภารกิจของ 11 หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 1.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 2.กรมทางหลวง (ทล.) 3.กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 4.กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 5.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 6.บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.) 7.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 8.กรมการขนส่งทางราง (ขร.) 9.การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 10.บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด (รฟฟท.) และ 11.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นอกจากนี้ ในวันที่ 19 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. จะรับฟังการนำเสนอภารกิจของอีก 11 หน่วยงานในสังกัดที่เหลือ ประกอบด้วย 1.กรมเจ้าท่า (จท.) 2.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 3.กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 4.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรือ ทอท. 5.บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) 6.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บกท. 7.บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด หรือ บทม. 8.สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 9.บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) 10.บริษัท ไทย – อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด (ทอส.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ในขณะนี้ มีกระแสข่าวว่านายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขานุการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วย