นิติ ม.หัวเฉียวฯ จัดงานวันรพีรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานวันรพี’61 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  และเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายไปยังนักเรียน  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป  โดยได้จัดนิทรรศการประวัติพระองค์เจ้ารพีและอาชีพกฎหมายในยุคThailand 4.0  พร้อมด้วยการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมี  70  โรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน  ปีนี้ทีมจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  กรุงเทพฯ  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ  1 ณ หอประชุม  มฉก. บางพลี  เมื่อเร็ว ๆ นี้  กิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์  มฉก. หมายเลขโทรศัพท์  0-2312-6300-79 ต่อ 1689 อีเมล์ faclaw120hcu@gmail.com หรือ @studylawhcu