ทช. ทุ่ม 136.5 ล้าน ลุยขยายถนนอรัญประเทศ 4 เลน เสริมการค้า-ขนส่ง “ชายแดนไทย-กัมพูชา” คาดแล้วเสร็จปลายปีนี้

“กรมทางหลวงชนบท” อัดงบประมาณ 136.5 ล้าน ลุยก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านนางาม อ.อรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแก้ว ระยะทางรวม 4.9 กม. หนุนการค้า-การขนส่ง ชายแดนไทย-กัมพูชา คาดแล้วเสร็จปลายปี 62

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านนางาม อ.อรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแก้วนั้น เป็นเส้นทางคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยและกัมพูชาเชื่อมกับเขตอุตสาหกรรมสระแก้ว ซึ่งถือเป็นสายทางรองรับการท่องเที่ยวบริเวณด่านชายแดนด้วย ตลอดจนบรรเทาปริมาณการจราจรที่แออัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านนางาม อำเภออรัญประเทศ , โคกสูง , ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งโครงการนี้เป็นการก่อสร้างต่อเนื่องจากบริเวณที่ได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว

สำหรับถนนสายดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 1+500 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 6+400 ระยะทางรวม 4.9 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 1+500 ถึง กม.ที่ 4+800 และ กม.ที่ 6+300 ถึง กม.ที่ 6+400 รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ส่วนบริเวณ กม.ที่ 4+800 ถึง กม.ที่ 6+300 ช่วงหน้านิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 136.5 ล้านบาท โดยในปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้ากว่า 74% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2562