ขบ. เล็งคลอด ‘ป้ายวงกลมดิจิทัล’ ภายในปี 63 สนองนโยบายเลิกใช้กระดาษ

ขบ. เล็งคลอด ‘ป้ายวงกลมดิจิทัล’ ภายในปี 63 สนองนโยบายเลิกใช้กระดาษ

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เสนอ ให้การออกเอกสารหลักฐานของราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยให้มีนำร่องในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเป็นสำคัญก่อน และพัฒนาบริการให้เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หรือ ยกเลิกการใช้กระดาษภายในปี 2563 นั้น ล่าสุด ขบ.อยู่ระหว่างการศึกษาการดำเนินงานของ ขบ.ในส่วนต่างๆ ว่าส่วนงานใดบ้างที่จะสามารถยกเลิกการใช้เอกสารกระดาษ และปรับเป็นระบบดิจิทัล เพื่อเป็นการสอดรับกับหลักการดังกล่าว

ทั้งนี้ เบื้องต้นภายในปี 2563 นั้น ขบ.เตรียมปรับรูปแบบของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) เปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัล ที่จะแสดงผ่านแอพพลิเคชั่นของกรมการขนส่งทางบก เช่นเดียวกันกับใบขับขี่ที่ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ จะสามารถพกพาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ตามที่เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ที่ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถใช้สำเนาภาพถ่าย หรือใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการพกใบขับขี่ตัวจริงได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

“การปรับเปลี่ยนป้ายวงกลมจากกระดาษเป็นระบบดิจิทัล ตามนโยบายเลิกใช้กระดาษภายในปี 63 นั้น ขบ.ต้องมาศึกษาอย่างละเอียดในหลายๆ ด้าน เพราะว่าเรื่องดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เมื่อมีการเรียกตรวจ จะทำให้เกิดความยุ่งยากหรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบัน ป้ายวงกลมจะติดหน้ารถ สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน” นางจันทิรา กล่าว