โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เยี่ยมชม ท่าเรือแหลมฉบัง

นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 39 พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการ และโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง