MOU ‘รถไฟไทย-กัมพูชา’ 22 เม.ย.นี้เชื่อมเดินรถ ‘อรัญประเทศ-ปอยเปต’

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 เม.ย. นี้ จะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือร่างความตกลง (MOU)การเดินรถไฟร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Draft Agreement on Joint Traffic Working over Railway Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Cambodia) หลังจากเจรจายุติแล้ว โดยจะมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง 2 ประเทศเป็นประธานร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายไทยจะส่งมอบรถดีเซลราง (Diesel Multiple Unit: DMU) คลาสสิค จำนวน 1 ขบวน 4 ตู้ ให้กับกัมพูชา ขณะเดียวกัน ในวันดังกล่าวจะมีพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จของการก่อสร้างสะพานหนองเอี่ยน – สตึงบท ของกรมทางหลวง หรือ ทล.ด้วย
ทั้งนี้ ในส่วนของการเดินรถนั้น จะสามารถเดินรถจากฝ่ายไทยไปสุดที่สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก (BAN KLONG LUK BORDER) ซึ่งเป็นสถานีต่อจากสถานีรถไฟอรัญประเทศของรถไฟสายตะวันออก ช่วงกรุงเทพฯ-อรัญฯ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ต่อไปอีกประมาณ 6 กม. ส่วนจะเดินรถต่อไปยังปอยเปต ศรีโสภน ระยะทางรวม 48 กม. ด้วยหรือไม่นั้น ต้องรอความพร้อมของกัมพูชา เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง โดยในอนาคตหากจะเดินทางต่อไปยังเสียมเรียบ (เสียมราฐ) พระตะบอง พนมเปญ สามารถเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถยนต์ได้
สำหรับสถานีบ้านคลองลึกนั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% แล้ว โดยภายในสถานีมีการปรับปรุงโดยการเสริมความมั่นคงของทาง เปลี่ยนหมอน ราง เครื่องยึดเหนี่ยวราง ประแจ และปรับปรุงหินโรยราง และก่อสร้างสะพานรถไฟขึ้นมาใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุด และไม่ได้ใช้งานมานาน อย่างไรก็ตาม หากมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการเดินรถระหว่าง 2 ประเทศ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชน การขนส่งสินค้าทางรางของประเทศไทยและกัมพูชา สนับสนุนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor) ระหว่างเมียนมา – ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอีกทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วย
รายงานข่าวจาก ทล. ระบุว่า ในส่วนของความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบริเวณชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเชื่อมต่อเขตปอยเปตของประเทศกัมพูชา ระยะทาง 29.28 กม. วงเงิน 4,190 ล้านบาทนั้น ปัจจุบันดำเนินการไปได้มากกว่า 60% แล้ว โดยเมื่อแล้วเสร็จจะทำเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาถึงโครงการข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) เชื่อมต่อการขนส่งข้ามแดนโดยอนุญาตให้แลกเปลี่ยนสิทธิจราจรในประเภทรถบรรทุกก่อนเพื่อขนส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้หรือข้ามไปประเทศที่ 3 โดยใช้เอกสาร เอกสารนำเข้าชั่วคราวสำหรับตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก (Temporary Admission Document) โดยเบื้องต้นกำหนดเส้นทางแลกเปลี่ยน CBTA ไว้สองจุดได้แก่ 1.จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด 2.จุดผ่านแดนบ้านผักกาด จ.จันทบุรี แต่ขณะนี้ ยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากทางกัมพูชาขอให้รถจากกัมพูชาสามารถวิ่งเข้าออกได้หลายด่านของไทยและขอให้วิ่งได้ทั่วประเทศ