“ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น “รับรางวัลเลิศรัฐ บริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี 2566 จากผลงาน ” โครงการจัดส่งกระดาษซับเลือดเด็กยกระดับดูแลสุขภาพเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด “

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธาน ซึ่งในปีนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด( ปณด ) ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน” โครงการจัดส่งกระดาษซับเลือดเด็กยกระดับดูแลสุขภาพเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด” มี นาย ไมตรี อินทุสุต ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นผู้มอบ

ด้านนาย พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ปณด ได้รับรางวัล”เลิศรัฐ”อันทรงเกียรติในครั้งนี้ โดย“ โครงการจัดส่งกระดาษซับหยดเลือดของเด็กทารกแรกเกิด”ถือเป็นงานบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ ( Healthcare solutions ) ที่ปณด ภูมิใจในการมีส่วนร่วมดูแลเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด ด้วยการบริหารจัดการระบบขนส่งแบบด่วนพิเศษ ( EMS ) ดำเนินการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เพื่อนำกระดาษซับเลือดเด็กทารกแรกเกิดไปตรวจสอบโรคและความผิดปกติต่างๆ โดยเฉพาะภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนหรือภาวะปัญญาอ่อน เพื่อให้ทันต่อการรับยาและรักษาภายใน 14 วัน ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันภาวะปัญญาอ่อนในทารกกลุ่มนี้ได้ปีละประมาณ 550 คน ลดการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ได้มากถึงกว่า 4,000 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น ได้รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน“เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย” ในการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นสิ่งยืนยันในการพัฒนาบริการของไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐในการร่วมบริหารระบบขนส่ง โดยเฉพาะบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ (Healthcare solutions ) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุข ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย