เสร็จแล้ว! สร้างถนน 4 เลน ‘มิตรภาพ’ สาย บ.ห้วยหินลาด-อ.โนนสะอาด 30 กม. เชื่ออขนส่งภาคอีสาน-สปป.ลาว

ทางหลวงทุ่ม 870 ล้าน สร้าง 4 เลนถนนมิตรภาพสาย .ห้วยหินลาด.โนนสะอาด .ขอนแก่น ระยะทาง 30 กม.แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคอีสาน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างภูมิภาค เชื่อม สปป.ลาว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) สาย .ห้วยหินลาด ถึง .โนนสะอาด .ขอนแก่น ระหว่าง กม.ที่ 365+027 ตั้งแต่บริเวณใกล้ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ .อุบลรัตน์ .ขอนแก่น ถึงกม.ที่ 395+027 บริเวณหน้าโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์.โนนสะอาด .อุดรธานี รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร (กม.) โดยใช้งบประมาณ 870.27 ล้านบาท ปัจจุบันแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ก่อสร้างเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับ) ผิวทางคอนกรีตหนา 28 เซนติเมตร ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตรและบริเวณทางหลวงผ่านย่านชุมชนได้ทำการขยายช่องจราจรแบบเต็มเขตทาง มีทางเท้า ระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายจราจร และไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับทางหลวงหมายเลข 2 มีความยาวทั้งหมดประมาณ 496 กม. จุดเริ่มต้นที่ .สระบุรีและสิ้นสุดที่ .หนองคาย ปัจจุบันพบว่า สภาพการจราจรในเส้นทางมีปริมาณหนาแน่น เฉลี่ย 27,805 คัน/วัน เป็นรถบรรทุกหนัก 37.23% ทำให้ทางหลวงเกิดความเสียหาย จำเป็นต้องได้รับการบูรณะปรับปรุง และพัฒนาแนวเส้นทางโดยเฉพาะในเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภูมิภาคได้

ขณะเดียวกัน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งระบายการจราจรในเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก

อย่างไรก็ตาม ทล.ขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทางจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)