อัปเดต! สร้างถนนสาย พท.4007 @พัทลุง ระยะทาง 21 กม. คืบหน้า 34% คาดเสร็จปี 67 หนุนเดินทางรอบ‘ทะเลสาบสงขลา’

ทางหลวงชนบทอัปเดต สร้างถนนสาย พท.4007 .ควนขนุน .พัทลุง ระยะทาง 21 กม. มูลค่า 249 ล้าน คืบหน้ากว่า 34% คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 67 ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่ง & การท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการเดินทางรอบทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4007 แยก ทล.4047–บ้านทะเลน้อย .ควนขนุน .สงขลาว่า ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 34% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+000 (หาดแสนสุขลำปำ) และไปสิ้นสุดบริเวณ กม.ที่ 21+033 (ทะเลน้อย) รวมระยะทาง 21.033 กิโลเมตร (กม.) โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไปกลับ ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1-2.5 เมตร

อีกทั้งก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง และขยายสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม จำนวน 3 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 249.100 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสู่ระดับภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลในอนาคตได้อีกด้วย